آموزش موانع صحرائی در مانژ تمرین باشگاه

  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

 

اگر امکانات و موانع مسابقات صحرائی در اختیار سوارکاری نباشد، بدان معنا نیست که با اینگونه موانع نا آشنا بوده و فقط در روز مسابقه با آنها روبرو شود. در رخدادهای یک روزه و یا سه روزه مرحله صحرائی یکی از مهمترین و پایه ای ترین قسمت از مراحل آموزشی اسب و سوار تلقی  می شود.

در سایر بخشهای  آموزشی،  شما می توانید کار زمینی و یا تکنیکهای پرش را به اسب و سوار بیاموزید اما به راحتی  قادر نخواهید بود که شجاعت و اعتماد بنفس را که لازمه  یک مسابقه صحرائی است  به آنها بیاموزید.

اگر اسب شما هنگام نزدیک شدن به  خندق ویا گودال آب، عصبی، وحشت زده و دستپاچه می شود، هیچگاه نمی توانید رویای موفقیت در یک مسابقه صحرائی را در ذهن خود بپرورانید و به آن خوش بین باشید.

برای رسیدن به این هدف باید با مجموعه ای از تمرینهای منظم و اصولی اسبی تربیت کرد ،بدور  از دغدغه و وحشت با گامهائی متوازن و آهنگین و پاسخگو به اثرهای سوارکار. در این هنگام است که از او بعنوان یک شریک واقعی در روز مسابقه می توان نام برد.

David Green می گوید از تمرینها و آموزشهای زیر (که جزئیات آنها در زیر آمده است) برای تربیت و آموزش اسبهای جوان و حتی اسبهای با تجربه ای چون Chatsby که در سال 1995 در مسابقات Saumur  و' FaihallCCI***  پیروز شده اند ، استفاده کرده و شاهد موفقیت این روش در آنها بوده است.

در این تمرینها بعضی از موانع خاص که معمولا در مسابقات صحرائی برای اسب و سوار ایجاد اشکال می کنند را دسته بندی و آنها را در محیطی کاملا آشنا یعنی مانژ باشگاه اماده می کنیم تا از این طریق  بتوان هدف اصلی از این  تمرینها را  که همان ایجاد اعتماد بنقس و شجاعت در اسب و سوار است فرآهم آید .

مراح آموزش عبور از مانع پیکانی

برای عبور از مانع پیکانی زیر می بایست با گام چهار نعل کوتاه ، زنده و  مستقیم به مانع نزدیک شد ، اسب می بایست کاملا در اختیار سوار باشد ( مابین ساقهای سوار با دستانی نرم وهوشیار ).

اسب طبیعتا هنگام نزدیک شدن به چنین مانع باریکی دچار هراس می شود ، در این لحظه  اسب چاره ای جز اعتماد به سوار ندارد و پس از پرشی موفقیت آمیز  می آموزد ، باید  به سوارکار خود اعتماد کند و می فهمد که بعد از مانع در مکانی امن فرود آمده و مشکلی در کمینش نیست.

(در مرحله اول این آموزش، از داخل مانع پرش انجام شد یعنی وارونه مانع را طی کردیم که با نزدیک شدن به نوک پیکان فضای داخلی در حال کاهش است و نهایتا اسب به نقطه پرش می رسد . هدف اصلی از این تمرین  برای اسب  ایجاد اعتماد به خود و سوار است.)

حال وقت آن است که از نوک پیکان عبور کنیم برای عبور، اضلاع پیکان را تا می توانیم باز کرده و یک تیر راهنما (اوستا)  روی زمین قرار می دهیم این تیر به اسب این امکان را می دهد تا یک راستای افقی در پای مانع برای خود متصور شود .

بعد از مرحله فوق با حذف تیر راهنما زمان اصلی عبور از مانع فرا می رسد در این مرحله پس از پرشی موفقیت آمیز به نتیجه نهائی که همان ایجاد خودباوری در اسب و ایجاد اعتماد متقابل است می رسیم.

از مانع فوق می توان برای آموزش عبور از گوشه ها نیز استفاده کرد برای انجام این مرحله از همان شلنگ و آهنگ حرکت تمرین اول استفاده می کنیم  ( چهار نعل جمع و زنده ، مستقیم بودن و ...) اما در این تمرین به تحرک بیشتری احتیاج است (زمانی که دهانه مانع بازتر می شود).

در این مرحله از آموزش، ابتدا تمرین را با عرض کم شروع می کنیم این تمرین تداعی کننده عبور از مانع مضاعف برای اسب است و می تواند از آموخته های قبلی خود استفاده کند.

وقتی که اسب و سوار به اعتماد بنفس کافی رسیدند اندک اندک دهانه مانع را بازتر می کنیم .

لازم به ذکر است که  هنگام  تمرین احتیاجی نیست موانع را با دهانه خیلی باز تعبیه کنیم زیرا  هدف اصلی از این آموزش ایجاد اعتماد بنفس و اعتماد متقابل در اسب و سوار است.

با  اجرا و تمرین با اینگونه موانع در مانژ، از خطرات احتمالی در زمان آموزش که ممکن است حاصل اشتباه اسب و یا سوار در هنگام تمرین با موانع ثابت صحرائی باشد به میزان چشمگیری کاسته می شود.

نوشته: دیوید گرین
ترجمه : مهندس علیرضا قربانی

اختصاصی دنیای اسب