ده نکته برای اینکه با اسبتان رابطه موفق تری داشته باشید!

در این بخش می خواهیم نکاتی را با شما در میان بگذاریم که کمکتان می کند رابطه هرچه بهتری با اسبتان داشته باشید. اگر می خواهید اسبتان به بهترین دوستتان تبدیل شود و از لحظه لحظه زندگی تان با او لذت ببرید، این ده نکته را دنبال کنید.

نکته اول: تفاوت ها را بپذیرید

"کمک، باید فرار کنم! هرچه زودتر!" غریزه فرار یکی از رفتارهای اصلی اسب است تا بتواند از خطر بگریزد. اما رفیق خوب نباید هروقت احساس ناراحتی می کند پا به فرار بگذارد، این وظیفه ماست که ترس هایش را از بین ببریم. اسب با انسان متفاوت است و همین تفاوت است که باعث جذابیت این رابطه می شود. هرچه بهتر بتوانیم طرف مقابلمان را درک کنیم و یادبگیریم که غرایز او را بفهمیم، رابطه ما بهتر می شود. رفتار پر از ترس اسب مغرضانه نیست، بلکه یک واکنش طبیعی برای حفاظت از خودش است.

اگر بتوانیم این احساس را در اسب ایجاد کنیم که ما از او حفاظت می کنیم، به ما اعتماد می کند و دیگر از هر فرصتی برای فرار استفاده نمی کند. با این حال حتی وقتی به ما اعتماد می کند، باز هم اسب حیوانی است که به طور طبیعی در گله به سر می برد. در موقعیت های هراس آور نیز همواره به گله می پیوندد.

 

ارتباط خوب با اسب


درست همانطور که ما انسان ها برای اینکه احساس خوشبختی کنیم نیاز داریم که در اجتماع باشیم، اسب هم به عنوان حیوانی که زندگی جمعی دارد نیاز دارد که با هم نوعانش در ارتباط باشد. ارتباط منظم با اسب های دیگر، امکان ایجاد پیوند های اجتماعی را برای اسب فراهم می کند. اسب یک ورزشکار پر استقامت است. حیوانی است که در استپ زندگی می کند، بنابراین عادت دارد که حدود 16 ساعت در روز در آن بگردد. ما می توانیم از این علاقه اسب برای پیش بردن رابطه و محکم کردن پیوندمان مان بهره ببریم.

نکته های بعدی

نکته دوم: احترام باید دوطرفه باشد!

نکته سوم: با اسبتان در ارتباط باشید!

نکته چهارم: به احساسات اسبتان پاسخ بدهید!

نکته پنجم: رابطه پویا و متنوع داشته باشید!

نکته ششم:رابطه باید پیشرفت کند!

نکته هفتم: به قوانین احترام بگذارید!

نکته هشتم: اهداف کوچک را با هم به دست آورید!

نکته نهم:به فاصله ها احترام بگذارید!

نکته دهم: مشورت کنید!