دقایقی پیش هواپیمای حامل " ام ال بندیگو " ( عنوان داره مسابقات پاریس) "

و " هانیبال " (قهرمان دو دوره زیبایی ایتالیا )

به زمین نشست.